Hydronix Hledat Menu
Kategorie (0)
Nebyla nalezena žádná kategorie
Produkty (0)
Nebyl nalezen žádný produkt
Články (0)
Nebyl nalezen žádný článek
Kategorie
Zobrazit výsledky

Výrobky s krytím IP55 až IP66

Výrobky s krytím IP55 až IP66

Stupeň ochrany krytem (stupeň krytí IP - Ingress Protection) je mezinárodní norma EN 60529 používaná k hodnocení stupně ochrany elektrických zařízení před vniknutím cizích pevných těles, vody, prachu a proti náhodnému kontaktu. 

>pokračovat ve čtení
Filtrace výsledků

Označení se vždy skládá z písmen IP a minimálně dvou číslic označující stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a stupeň ochrany proti průniku kapalin:

IP XY

IP - Ingress Protection

X - číslice 0-6 značící stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles

Y - číslice 0-8 značící stupeň ochrany proti průniku kapalin

Daný stupeň ochrany se týká obvykle motoru daného zařízení např. teplovzdušné vytápěcí jednotky nikoli tedy nutně celého zařízení. U vytápěcí teplovzdušné jednotky s motorem IP66 tedy platí, že její motor je prachotěsný (viz tabulka níže). To už ale nutně nemusí platit pro ostatní části dané jednotky a z logiky věci to pro některé části ani platit nemůže. Neznamená to tedy, že by např. nemohlo dojít k zanešení lamel výměníku prachem nebo vniku prachu do ložisek ventilátoru.   

První číslice - stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles (zjednodušená tabulka)

Stupeň krytí (IP) Velikost tělesa, před jehož průnikem stupeň ochrany chrání Účinnost krytí
0 Nechráněno -
1 koule o Ø 50 mm dotyk hřbetem ruky
2 kloubový prst Ø 12,5 mm dotyk prstem
3 sonda Ø = 2,5 mm dotyk nástrojem
4 sonda Ø = 1 mm dotyk drátem
5 sonda Ø = 1 mm + částečná ochrana proti prachu ochrana před vniknutím prachu o zrnitosti 25 µm v množství, kterým by byla ohrožena funkce a bezpečnost zařízení
6 sonda Ø = 1 mm + úplná ochrana proti prachu ochrana před vniknutím prachu o zrnitosti 25 µm

 

 

Druhá číslice - stupeň ochrany proti průniku kapalin  (zjednodušená tabulka)

Stupeň krytí (IP) Ochrana proti Účinnost krytí
0 Nechráněno -
1 svisle kapající voda kapání z trysek s roztečí 20 x 20 mm, průtok tryskou 0,4 ml/minutu po dobu 10 minut
2 voda kapající pod úhlem 15° od svislice kapání z trysek s roztečí 20 x 20 mm, průtok tryskou 1,2 ml/minutu po dobu 2,5 minut v každé ze 4 poloh
3 dešť pod úhlem 60° od svislice stříkání z trysek o průměru 0,4 mm na kývajícím se oblouku, průtok na trysku 0,07 l/minutu, doba trvání 10 minut, nebo sprchou o průměru 102 mm se 122 tryskami o průměru 0,5 mm a průtokem 10 l/min po dobu 1 minuta na 1 m2 plochy
4

voda stříkající pod úhlem 180° od svislice

stříkání ze vzdálenosti 0,2 m z trysek o průměru 0,4 mm na kývajícím se oblouku, průtok na trysku 0,07 l/minutu, doba trvání 10minut, nebo sprchou o průměru 102 mm se 122 tryskami o průměru 0,5 mm a průtokem10 l/min, po dobu 1 minuty na 1 m2 plochy (minimálně po dobu 5 minut)
5 voda tryskající ze všech směrů stříkání proudnicí o průměru 6,3 mm ze vzdálenosti 2,5 až 3 m s průtokem 12,5 l/minutu po dobu 1 minuta na 1 m2 plochy
6 voda intenzivně tryskající ze všech směrů

stříkání proudnicí o průměru 12,5 mm ze vzdálenosti 2,5 až 3 m, s průtokem 100 l/minutu po dobu 1 minuty na 1 m2 plochy

7 ponoření do hlouku do 1m ponoření pod hladinu, horní část alespoň 0,15 m a spodní část alespoň 1 m pod hladinou po dobu 30 minut